Hoppa till textinnehållet

Varumärkets historia

Swedbank började med sparbanksrörelsen 1820. I slutet på 1990-talet gick Sparbanken Sverige och Föreningsbanken samman och FöreningsSparbanken bildades. Några år senare inlemmades Hansabank i koncernen som fick namnet Swedbank. Genom tiderna har bankens symboler förändrats.

Från sparbanksrörelsen till Swedbank

Eken logotype

Oppunda Sparbank

Meningarna går isär om trädet i Oppunda sparbanks symbol från 1920-talet är en lind eller en ek. Enligt Josef Hugo Jönsson, sparbanksekens fader, var trädet i symbolen en ek.

 

 

Eken logotype

Den gröna eken

Den gröna eken användes för första gången i en skrift om ekonomi och sparande som sparbankerna gav ut år 1928. Eken är ritad av den svenske konstnären Acke Kumlien. År 1932 registrerades den som sparbankernas varumärke.

 

 

 

 

Swedens Savings Banks go to the Movies- logo

Sveriges sparbanker till bio

År 1940 kunde svenska biobesökare se en reklamfilm för Sveriges sparbanker som tecknaren Arvid Olsson gjort. Filmen visar hur en kraftig ek växer fram ur ett ekollon och sträcker sina grenar mot himlen. Under trädet står texten "Sveriges Sparbanker".

 

 

Swedens Savings Banks go to the Movies- logo

Den stiliserade eken

År 1942 hade eken från bioreklamen stiliserats och förfinats till en ek helt i grönt och vitt. Den här eken ligger till grund för de kommande vidareutvecklingarna av varumärket och många betraktar fortfarande den stiliserade gröna eken som den "riktiga" sparbankseken. Under 1970-talet fick symbolen betyget "Sveriges mest kända varumärke" i olika marknadsundersökningar.

 

 

Swedens Savings Banks go to the Movies- logo

Fyrfärgseken

År 1981 tillkom en tillfällig version av symbolen: fyrfärgseken, anpassad för att tryckas i fyrfärg. Fyrfärgseken ersatte aldrig sin klassiska föregångare, utan användes parallellt med den stiliserade eken under en tioårsperiod.

 

 

 

 

Swedens Savings Banks go to the Movies- logo

Den blå-gul-röda eken

År 1991 gick dåvarande Sparbanken ut i en stor, landsomfattande kampanj och lanserade den blå-gul-röda eken som ett gemensamt varumärke för alla landets sparbanker. Lanseringen skedde på Sveriges nationaldag och de slogans som användes var "Den 6 juni får svenska folket en ny symbol" och "Sparbanken är den svenskaste av alla banker".

 

 

FöreningsSparbanken logotype

FöreningsSparbanken

År 1997, när Sparbanken och Föreningsbanken gick samman till FöreningsSparbanken, togs det i dag välkända varumärket myntet fram. Lars Hall ritade varumärket och kombinerade den klassiska sparbankseken med Föreningsbankens traditionella kärve.

 

 

Swedens Savings Banks go to the Movies- logo

Swedbankmyntet

Våren 2006 slogs det fast att den nu internationella nordisk-baltiska koncernens namn ska vara Swedbank. Samtidigt skapades en ny logotyp. Det populära myntet från 1997 visade sig vara en vinnare i marknadsundersökningar, så det finns kvar. Föreningsbankens kärve fick stryka på foten, men Josef Hugo Jönssons ek från 1920-talet hänger fortfarande med.

Föreningsbanken-FöreningsSparbanken

Jordbrukskassan logotype

Jordbrukskassan

Jordbrukskassans första symbol, som tydligt visar bankens koppling till jordbruket.

 

 

Den inramade kärven, logo

Den inramade kärven

Under Jordbrukskassornas framväxt bildades varumärket med kärven, som en symbol för bankens jordbrukarförankring. I ett dokument från år 1960 står "Ett rationellt och bärkraftigt jordbruk kräver krediter. En stark föreningsrörelse skapar ökade förutsättningar härför. Jordbrukskasserörelsen främjar detta mål".

Föreningsbanken logo

Den gröna symbolen

1974 registrerades Föreningsbankens nya symbol, den stiliserade gröna kärven och namnet Föreningsbanken skrivet i samma gröna färg. I hela landet skyltades bankkontoren om. Det nya namnet visade sig ha stark genomslagskraft.

 

 

Hansabank

Hansabank logo

Hansabanksskeppet

När Hansabank grundades 1991 togs en gemensam logotyp fram att använda i alla länder där banken var verksam. Man valde ett stiliserat skepp för att knyta an till kontinuiteten från den gamla Hansatiden, men också för att fånga Hansabanks framåtanda och målmedvetenhet. Skeppet symboliserar vitalitet, tydlighet och skapande av nya värderingar. Färgerna som valdes är orange för positivism, vitalitet, öppenhet, innovationsbenägenhet och dynamik och turkost för lugn, balans, stabilitet och tillit.