Consensus/Konsensus 2014-10-15
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr)
2014 Q3
2014 2015 2016
Net interest income/Räntenetto 5 629
22 342 23 551 24 561
Net commission income/Provisionsnetto 2 750
11 129 11 592 12 017
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 575
2 211 2 155 2 244
Insurance income/Försäkringsnetto
152
608
642 661
Total income/Totala intäkter 9 741
39 360 40 464 42 049
Staff costs/Personalkostnader -2 462
- 10 328 - 10 065 - 10 147
Total costs/Totala kostnader - 4 233
- 17 737 - 17 211 - 17 384
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 5 508
21 623 23 253 24 665
Loan losses/Kreditförluster - 169
- 348 -1 027 -1 266
Operating profit/ Rörelseresultat 5 285
21 015 22 119
23 335
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter
- 6
- 266 - -
Net attributable profit/Nettovinst
4 188
16 488 17 565 18 461
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 3.82
15.02 16.01 16.82
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) -
11.33 12.04 12.72