Consensus/Konsensus 2015-01-27
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr)
2014 Q4
2014 2015 2016
Net interest income/Räntenetto 5 822
22 655 23 152 23 875
Net commission income/Provisionsnetto 2 871
11 193 11 623 11 972
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 337
2 254 2 032 2 121
Other income/Övriga intäkter
720
3 573 2 921 2 963
Total income/Totala intäkter 9 750
39 675 39 728 40 931
Staff costs/Personalkostnader -2 565
- 10 372 - 9 790 - 9 481
Total costs/Totala kostnader - 4 341
- 17 650 - 16 691 - 16 184
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 5 409
22 025 23 036 24 746
Loan losses/Kreditförluster - 164
- 329 -992 -1 283
Operating profit/ Rörelseresultat 5 196
21 423 21 934 23 378
Tax expense/Skattekostnad -1 065
-4 366 -4 524 -4 900
Net profit continuing operations/Resultat kvarvarade verksamhet 4 131
17 057 17 410 18 478
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter -1.9
- 261 - -
Net attributable profit/Nettovinst 4 128
16 780 17 393 18 463
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 3.74
15.22 15.78 16.75
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) -
11.46 11.92 12.69