Consensus/Konsensus 2015-11-12
Estimates (SEKm)/Estimat (mkr)
2015 Q4
2015 2016 2017
Net interest income/Räntenetto 5 812
23 046
23 445
24 295
Net commission income/Provisionsnetto 2 867
11 189
11 519
11 904
Earnings from op at fair value/Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 361
767
1 653
1742
Other income/Övriga intäkter 685
2 890

2 837
2 862
Total income/Totala intäkter 9 722
37 889
39 498
40 843
Staff costs/Personalkostnader -2 352
- 9 453
- 9 241
- 9 239
Total costs/Totala kostnader - 4 092
- 16 187
- 15 881
- 15 926
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 5 630
21 702
23 617
24 917
Loan losses/Kreditförluster - 208
- 403
-1 016
-1 254
Operating profit/ Rörelseresultat 5 419
20 981
22 567
23 634
Tax expense/Skattekostnad -1 112
-4 758
-4 687
-4 969
Net profit continuing operations/Resultat kvarvarade verksamhet 4 307
16 223
17 879
18 665
Disc. Operations/Resultat från avvecklade verksamheter -1,7
4
-
-
Net attributable profit/Nettovinst 4 304
16 217
17 867
18 653
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 3.89
14.67
16.16
16.87
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) -
11.06
12.11
12.65