Vi tar en aktiv roll för att minska vårt eget avtryck, samtidigt som vi uppmuntrar de företag vi investerar i och våra företagskunder att utveckla sitt klimatarbete. Vi är övertygade om att ökad hållbarhet i affären ger dig som företag ett ökat mervärde. Vi erbjuder flera olika typer av hållbara finansierings- och investeringstjänster, rådgivning och analys.