IBOR och övergång till nya referensräntor

Reformen av referensräntor beror till stor del på att tillförlitligheten hos IBOR (InterBank Offered Rates) har minskat. I takt med att antalet IBOR-transaktioner har minskat, har antalet transaktioner blivit för få för att kunna tjäna som objektiva beräkningsunderlag för interbankräntorna. Det gör att de IBOR som beslutas grundar sig på uppskattningar och inte på faktiska transaktioner, vilket har lett till att objektiviteten i IBOR har ifrågasatts.

Nya riskfria räntorna baseras på faktiska transaktioner

Gemensamt för de riskfria räntorna (RFRs) är att de är baserade på faktiska transaktioner, är tillbakablickande, saknar löptider och därmed är utan kreditrisk. Sammantaget anses de vara mer tillförlitliga än IBOR. 

Så här går övergången till nya referensräntor till

Swedbank som fullservicebank använder i dag interbankräntor i låna-, spara-, investerings- och placeringsprodukter samt i interna processer. Banken kommer att anpassa sig till de nya referensräntorna i relevanta finansiella produkter, i aktuella delar av verksamheten och möjliggöra användandet av riskfria referensräntor om och när de görs tillgängliga. 

För mer information om övergången till referensräntor, se nedan.