Swedbank har sedan 1820 haft förmånen att arbeta med företagare och entreprenörer som har utvecklat verksamheter och skapat värden – för samhället, för sina medarbetare och för sig själva.

Med Swedbank Private Banking får privatpersoner och företagare tillgång till våra mest erfarna rådgivare och specialister med högsta möjliga finansiella kompetens.

Placeringsrådgivning är kärnan i Private Banking-erbjudandet, och tillsammans med varje kund gör vi en långsiktig plan för hur kundens kapital ska förvaltas och utvecklas. Genom sin rådgivare får kunden tillgång till bankens alla specialister.

Här är ett exempel på tjänster som erbjuds Private Banking-kunden:

  • Professionell licensierad rådgivare (i Sverige SwedSec)
  • Behovsanalys och finansiell plan
  • Placeringsrådgivning
  • Placeringsrekommendationer och skräddarsydda placeringsprodukter
  • Tillgång till diskretionär och/eller rådgivande förvaltning
  • Värdepappersdepå
  • Swedbanks syn på makro, marknad och allokering
  • Daglig marknadsinformation, analyser, aktierekommendationer och TV-sändningar genom våra digitala kanaler
  • Bolån och andra finansieringslösningar
  • Digitala- och mobila tjänster

Private Banking Sverige