Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Välkommen till Företagarekonomens blogg

Johan Kreicbergs

I min blogg skriver jag om aktuella företagarfrågor. Det rör sig om trender i näringslivet, omvärldshändelser och politiska beslut som kan påverka företagaren och företaget samt aktuell forskning. Jag kommer också bidra med konkreta råd och tips som kan förenkla livet som företagare.

Lite mer om Johan Kreicbergs

Johan Kreicbergs


Den lyckliga svenska företagaren

2018-11-14 16:45 av Johan Kreicbergs

Våra undersökningar visar att ungefär var fjärde svensk skulle vilja starta företag, men få gör slag i saken. Trots att många pratat om att vi är på väg in i en gigekonomi har andelen företagare av de sysselsatta sjunkit under de senaste åren. Andelen företagare är också lägre än i de flesta europeiska länder. Men studerar vi situationen för företagare i olika länder är det svårt att förstå varför så få svenskar startar företag. Det verkar som att den allmänna bilden av livet som företagare är alltför mörk.

Det som avhåller de flesta från att starta företag är att företagandet anses vara alltför ekonomiskt riskfyllt och tidskrävande. Det går inte att förneka att allt företagande är förknippat med en viss ekonomisk risk och att företagare i genomsnitt arbetar mer än anställda. Men detta är inget unikt för Sverige.
Den här veckan publicerade vi en analys av livskvaliteten för företagare i olika länder. Vi har via EU-statistikorgan Eurostat jämfört två olika inkomstmått, arbetstider och uppgifter över självupplevd hälsa för företagare i 30 europeiska länder och vägt samman dessa mått. Det visar sig då att svenska företagare toppar denna ranking. Det kan visserligen alltid diskuteras hur livskvalitet ska mätas, men det är i alla fall uppenbart att det låga företagandet i Sverige inte kan förklaras av längre arbetstider, lägre inkomster eller sämre hälsa.
Däremot verkar allmänheten i Sverige ha en betydligt mörkare bild av företagandet. I Nederländerna där företagandet är betydligt mer omfattande än i Sverige anser 81 procent av befolkningen att företagande är ett bra karriärval. I Sverige är motsvarande andel endast 54 procent. En ny Sifo-undersökning som beställts av Swedbank och sparbankerna visar också att endast knappt 40 procent av svenskarna skulle rekommendera en vän eller släkting att bli företagare.
Det finns mycket att vinna på att fler vågar förverkliga sina affärsidéer. Det handlar inte bara om samhällsekonomiska effekter. Forskningen har visat att företagare är mer nöjda med sina liv än anställda.
Riskerna med företagande får därför inte överdrivas. Företagaren kan själv göra mycket för att öka sin ekonomiska trygghet. Om företagaren bara tar ut en tillräckligt hög lön, går med i en a-kassa och sparar till sin pension kan hen undvika några av de största fallgroparna.
Hela undersökningen kan läsas här.
DN och DI skriver om undersökningen här och här.

Kategori:


Våga testa din affärsidé

2018-10-24 20:19 av Johan Kreicbergs

Idag presenterade vi en ny mätning av svenskarnas företagarvilja som DI.se skriver om. Undersökningen visade att var fjärde svensk skulle vilja starta företag, men av dessa är det bara var sjätte som har konkreta planer på att starta företag. Det som avhåller de flesta är att de upplever företagandet som alltför ekonomiskt osäkerhet.

Visa hela inlägget
Kategori:


Träff med roboten Sophia

2018-10-17 14:22 av Johan Kreicbergs

Igår var jag på ett AI-evenemang som anordnades av Bisnode. Förutom att vi fick se den världsberömda roboten Sophia, som intervjuats av bland andra Jimmy Fallon och Will Smith, fick vi lyssna till flera intressanta föredrag. Samtidigt som några av begränsningarna i den nya tekniken gjordes tydligare, blev det också uppenbart att många av dagens storföretag kommer utmanas av helt nya aktörer inom kort.

Visa hela inlägget
Kategori:


Oroväckande trend för företagarnas pensionssparande

2018-09-17 14:48 av Johan Kreicbergs

Idag intervjuas jag på DI.se om vår nya undersökning av företagarnas pensionssparande. Resultaten visar att nästan var fjärde företagare saknar ett sparande som är specifikt avsett för deras framtida pension.

Visa hela inlägget
Kategori:


Konkurserna ökar – glöm inte företrädaransvaret

2018-09-04 10:44 av Johan Kreicbergs

Ny statistik visar att konkurserna ökar i Sverige igen. Bland annat har det skett en kraftig uppgång bland byggföretag och inom hotell- och restaurang. Det finns flera förklaringar till ökningen. En är att antalet konkurser låg på en relativt låg nivå under 2016 och 2017. Byggföretagen påverkas av att nyproduktionen bromsats upp. När det gäller hotell- och restaurang har många nya företag startats under de senaste åren och en del har svårt att klara sig i den allt skarpare konkurrensen. Jag kommenterar utvecklingen i dagens DI.

Visa hela inlägget
Kategori:


Bestäm själv när du ska sluta jobba

2018-06-27 14:20 av Johan Kreicbergs

Idag publicerar vi en ny analys som visar att nära 40 procent av alla företagare över 65 år skulle vilja arbeta mindre eller pensionera sig helt om de hade ekonomiska möjligheter. Många skulle kunna undvika att hamna i denna situation genom att tidigt planera för sin pension.

Visa hela inlägget
Kategori:


Alltför många företagare utanför a-kassan

2018-06-27 14:19 av Johan Kreicbergs

Idag presenterar vi en ny analys över företagarnas trygghet vid arbetslöshet. Omkring hälften av företagarna är inte med i någon a-kassa. Att spara in på kostnaden för medlemskapet riskerar att bli kostsamt i längden.

Visa hela inlägget
Kategori:


Välkommet besked om utredning av företagarnas trygghetssystem

2018-06-21 9:41 av Johan Kreicbergs

I måndagens SvD kom beskedet att regeringen nu tillsätter en utredning om företagarnas trygghetssystem. Det är ett ytterst välkommet besked eftersom behovet av reformer inom området är stort.

Visa hela inlägget
Kategori:


Tryggare kan alla andra vara

2018-05-29 9:59 av Johan Kreicbergs

Idag presenterar vi en ny rapport om trygghetssystemen för företagare. Resultaten visar bland annat att över hälften av företagarna inte tror att de får tillräcklig kompensation vid föräldraledighet, arbetslöshet eller om de själva eller deras barn blir sjuka. Ytterligare 19 procent är tveksamma till om det ekonomiska stödet är tillräckligt.

Visa hela inlägget
Kategori:


Digitaliseringen skärper konkurrensen

2018-05-23 10:50 av Johan Kreicbergs

Idag presenterar vi en ny analys av hur småföretagens konkurrenssituation påverkats av digitaliseringen i form av e-handel, nya betalningslösningar, robotisering och delningstjänster. Helt klart är att den nya konkurrensen har en påverkan på småföretagens vardag redan idag. Samtidigt räknar inte företagen med att digitaliseringen ensidigt kommer leda till en utslagning av jobben.

Visa hela inlägget
Kategori:


Stäng Skriv ut