We use cookies to provide you with a better online experience. By visiting our site you accept our use of cookies.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hållbarhet

Människor sitter på en bänk och dricker kaffe och tittar på en hund

Hållbarhet i affären

  • Vi integrerar hållbarhet i vår affär - i finansierings- och investeringsbeslut, vid inköp och i våra betalningsflöden.
  • Genom hänsyn till miljörelaterade och sociala risker i verksamheten kan vi bidra till mer hållbara företag och samhällen.
  • Vårt miljöarbete utgår från de områden där störst miljöpåverkan sker.
Människor sitter på en bänk och dricker kaffe och tittar på en hund

Rapporter och uppföljning

Rapporter och uppföljning

Vårt hållbarhetsarbete utvärderas kontinuerligt och redovisas varje år. Vi rapporterar enligt GRI och integrerar vår hållbarhetsrapport med årsredovisningen.
Rapporter och publikationer

Miljö och klimat

Miljö och klimat

Vi är övertygade om att integreringen av ekologiska, sociala och finansiella hållbarhetsaspekter skapar ett ökat mervärde för dig som kund och är en förutsättning för långsiktig finansiell lönsamhet.
Miljö och klimat

Åtaganden, samarbeten och index

Åtaganden, samarbeten och index

Swedbank har signerat flera internationella överenskommelser och är medlem och certifierad av olika organisationer. 
Åtagande, samarbeten och index

Hållbar affärsverksamhet

Hållbar affärsverksamhet

Vi vill bygga en hållbar affärsverksamhet tillsammans med kunderna. Om vi lyckas hjälper vi våra kunder att göra val som är bra för deras ekonomi och för miljön.
Miljösmarta banktjänster

Kontakta oss

Stäng Skriv ut