We use cookies to provide you with a better online experience. By visiting our site you accept our use of cookies.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Våra dotterbolag

Family dressed in pajamas holding child in the air

Som en stor aktör på finansmarknaden kan Swedbank påverka samhällen, människor och miljö och bidra till en mer hållbar utveckling.

  • Vår strategi bygger på att integrera hållbarhet i hela bankens verksamhet, i finansierings- och investeringsbeslut, vid inköp samt i våra betalningsflöden.
  • Här hittar du hållbarhetsinformation från några av Swedbanks dotterbolag, Swedbank Försäkring och Swedbank Robur.

Swedbank Robur är Sveriges största och en av Nordens ledande kapitalförvaltare och helägt dotterbolag till Swedbank.

Swedbank Försäkring erbjuder pensions- och försäkringssparande samt riskförsäkring till privatpersoner och företag. Swedbank Försäkring är ett helägt dotterbolag till Swedbank.

Stäng Skriv ut