We use cookies to provide you with a better online experience. By visiting our site you accept our use of cookies.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Årsstämma 2018

Årsstämma 2015

Swedbanks årsstämma hålls den 22 mars 2018 i Stockholm

Ärenden till bolagsstämma

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på stämman måste skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran skickas till adressen nedan och ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari 2018.

Swedbank AB
Group Legal
105 34 Stockholm
Sverige

Stäng Skriv ut