We use cookies to provide you with a better online experience. By visiting our site you accept our use of cookies.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Finansiella mål

Sammantaget bidrar våra mål till långsiktigt värdeskapande. Högt kundvärde är en förutsättning för hållbar lönsamhet. Vårt fokus på kostnadseffektivitet ger oss det investeringsutrymme som krävs för att vi ska kunna vara en attraktiv bank även i framtiden.

Räntabilitet

  • Räntabiliteten på eget kapital ska uppgå till minst 15 procent.


För helåret 2016 var räntabiliteten 15,8 procent för total verksamhet.

Räntabilitet på eget kapital
Kv3 17Kv2 17Kv1 17Kv4 16Kv3 16
%15,015,615,913,115,8

* Engångsintäkt från Visa. Räntabilitet på eget kapital från underliggande verksamhet var 13,9%.

Kostnadseffektivitet

  • Swedbank ska vara ledande på kostnadseffektivitet. 
Swedbanks K/I-tal för 2016 var 0,38.

Swedbanks K/I-tal 

 Kv3 17Kv2 17Kv1 17Kv4 16Kv3 16
 %0,370,380,380,430,39

*Engångsintäkt från Visa. K/I-talet i underliggande verksamhet var 0,41%.

Kapitalisering

  • På grund av fortsatt osäkerhet kring framtida regleringar har Swedbanks styrelse inte fastställt ett kapitalmål.

Kapitaliseringen stärktes under 2016 till 25,0 procent.

Kärnprimärkapitalrelation

 Kv3 17Kv2 17Kv1 17Kv4 16Kv3 16
 %23,924,624,225,023,8

Stäng Skriv ut