We use cookies to provide you with a better online experience. By visiting our site you accept our use of cookies.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Rapportering och uppföljning

Hållbarheten i Swedbanks arbete utvärderas kontinuerligt och redovisas varje år. Från och med 2014 är Swedbanks hållbarhetsrapport integrerad med Årsredovisningen.

Då vår hållbarhetsredovisning följer GRI G4 nivå Core har vi en GRI rapport som presenterar våra väsentliga aspekter, tillhörande indikatorer samt sidhänvisning till mer information.

Stäng Skriv ut