We use cookies to provide you with a better online experience. By visiting our site you accept our use of cookies.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Konkurrensen på Swedbanks hemmamarknader

I Sverige stod Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB för cirka 70 procent av in- och utlåningen under 2016. Swedbank är störst på privatmarknaden och har en ledande marknadsposition vad gäller utlåning till privatpersoner (23 procent), inlåning från privatkunder (21 procent) samt fondförvaltning (21 procent). På den svenska företagsmarknaden var bankens marknadsandel 18 procent av utlåningen samt 20 procent av inlåningen i slutet av 2016. I Estland är koncentrationen inom banksektorn högre än i Sverige. Marknaden domineras av utländska bolag och tillsammans representerar Swedbank, SEB, Nordea och Danske Bank omkring 90 procent av marknaden. Swedbanks marknadsandel var 55 procent vad gäller inlåning från privatpersoner och 47 procent för utlåning samt 41 procent inom fondförvaltning. På den estniska företagsmarknaden var bankens marknadsandel 34 procent av utlåningen samt 43 procent av inlåningen. Lettland har en mer fragmenterad bankmarknad, där lokala banker står för 30 till 70 procent av de olika segmenten. 2016 stod Swedbank för 31 procent av inlåningen, 41 procent av de förvaltade fondvolymerna och 31 procent av utlåningen till privatpersoner i landet. På företagssidan uppgick bankens marknadsandel till 16 procent gällande utlåning respektive 15 procent för inlåning. Bankmarknaden i Litauen har en struktur som i likhet med den svenska domineras av ett mindre antal aktörer. Bland privatpersoner stod Swedbank för 40 procent av inlåningen, 37 procent av fondvolymerna och 34 procent av utlåningen. På företagsmarknaden var bankens marknadsandel 19 procent inom utlåning och 26 procent inom inlåning.

Swedbanks marknadsandelar på respektive hemmamarknad

Nedan finner du marknadsandelar på Swedbanks respektive hemmamarknad. För mer information, se även vår årsredovisning (pdf) samt vår faktabok under Finansiella rapporter (pdf).

Marknadsandelar %

(Uppdaterad februari 2016)
31 dec
2016
31 dec
2015

31 dec
2014

31 dec
2013

31 dec
 2012

Sverige   
Utlåning*, privat2323242424
   varav hypotekslån2525252526
Inlåning, privat2121212122
Livförsäkringar, nya premier (rullande 12 mån)56568
Livförsäkringar, inbetalda premier (rullande 12 mån)67778
Fonder2122232425
Utlåning*, företag1819191717
Inlåning, företag2019191816
Bankgiro (sep 2016)3434343433
Estland    
Utlåning*, privat4747464646
   varav hypotekslån4646454646
Inlåning, privat5555545454
Pensioner, privat4141404142
Utlåning*, företag3434343535
Inlåning, företag4341363738
Nationella betalningar (sep 2016)5959595960
Internationella betalningar (sep 2016)3232333741
Lettland    
Utlåning*, privat3129292930
  varav hypotekslån (sep 2016)3432313129
Inlåning, privat3128282928
Pensioner, privat4142424140
Utlåning*, företag1617171717
Inlåning, företag1512121413
Nationella betalningar (jun 2016)5353534042
Internationella betalningar (jun 2016)5642121
Litauen    
Utlåning*, privat (sep 2016)3428282727
  varav hypotekslån (sep 2016)3327272625
Inlåning, privat (sep 2016)4038373740
Pensioner, privat (okt 2016)3535353536
Utlåning*, företag (sep 2016)1921232121
Inlåning, företag (sep 2016)2621222527
Nationella betalningar (sep 2016)4742414042
Internationella betalningar ut (sep 2016)2726252729


* Exklusive kreditinstitut, Riksgälden och repor

Stäng Skriv ut