We use cookies to provide you with a better online experience. By visiting our site you accept our use of cookies.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Nyckeltal

Kvinna på jobbet

Fler nyckeltal, resultaträkningar för Swedbanks affärsområden med mera finns i vår faktabok som finns här och publiceras kvartalsvis:

Finansiell information och publikationer (engelska)

Nyckeltal,
Koncernen
20162015201420132012
Resultat           
Räntabilitet på eget kapital, kvarvarande verksamhet %15,813,515,214,7    15,6
Avkastning på totalt kapital, %0,820,670,800,68  0,76
Resultat per aktie före utspädning, kvarvarande verksamhet, kronor17,6014,2415,1713,8913,94
Resultat per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamhet, kronor17,5014,1415,0513,7913,88
Eget kapital per aktie, kr116,60111,40106,3599,82  93,70
K/I-tal0,390,430,450,45  0,46
Placeringsmarginal, %1,051,011,131,17   1,12
Kapital      
Kärnprimärkapitalrelation, %, 1)25,024,121,218,315,4
Kreditkvalitet     
Kreditförlustnivå, %0,090,040,030,00-0,01
Andel osäkra lån, brutto %0,520,400,410,55 1,05
Total reserveringsgrad
osäkra fordringar, %
46565354 62 
Antalsuppgifter     
Privatkunder, miljoner 2)7,37,27,37,2 7,2
Företagskunder, tusen 3)651640642624 616
Heltidstjänster14 06113 89314 58314 265 14 861
Kontor 4)603658709721753

1) 2015 och 2014 enligt gällande regelverk (Basel 3). Tidigare år enligt Swedbanks estimat baserat på dåvarande kunskap om framtida regelverk.

2) Från och med 2015 redovisas antal privatkunder enligt en ny definition i de baltiska länderna. Detta har sänkt antalet kunder med cirka 0,8 miljoner jämfört med vad som tidigare redovisades för 2014. Historiska perioder har justerats

3) Under 2011 har 60 000 företagskunder med enskild firma omklassificerats till privatkunder, baserat på en av Skatteverket reviderad definition av företag.

4) Inklusive sparbanker och delägda banker.

Stäng Skriv ut