We use cookies to provide you with a better online experience. By visiting our site you accept our use of cookies.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Risk- och kapitaltäckningsrapporter

Den 1 januari 2014, när Basel 3 trädde ikraft i Sverige, uppdaterades kapitaltäckningsreglerna. Det innebär att Swedbank ska offentliggöra information enligt specificerade upplysningskrav minst en gång per år, i samband med att årsredovisningen publiceras. Härutöver avgör vi själva om det finns anledning att offentliggöra upplysningarna (eller delar av dem) oftare mot bakgrund av verksamhetens särdrag. Finansinspektionen har dock i föreskrifter angett minimikrav på information som ska offentliggöras kvartalsvis.

Swedbank kommer som ett komplement till den regelmässiga informationen avseende kapital och kapitalkrav, som publiceras i bankens delårsrapporter och faktabok, att publicera kompletterande kvartalsvis information på denna sida. Swedbanks rapporter, som endast finns på engelska, hittar du nedan.

Stäng Skriv ut