Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Skuldinvesterare

Fokuserade människor i affärsmöte.

Group Treasury har det övergripande ansvaret för hantering av likviditet inom det mandat som är beslutat av bankens styrelse och VD.

Upplåning

Group Treasury är ansvariga för hanteringen av likviditet och upplåning inom Swedbank koncernen. De huvudsakliga upplåningskällorna för gruppen är kundinlåning och säkerställda obligationer. Den kapitalmarknadsrelaterade upplåningen genomförs med hjälp av olika typer av upplåningsprogram, både långfristiga- och kortfristiga program, som ger tillgång till olika geografiska marknader, produkter och valutor. Den huvudsakliga delen av balansräkningen är finansierad med hjälp av de långfristiga programmen medan de kortfristiga programmen används främst som ett cash-management verktyg.

Likviditet

Swedbank hanterar sin likviditet för att även kunna klara perioder av oro på kapitalmarknaden då tillgången på likviditet är begränsad. Metoden för att mäta denna period kallas internt för överlevnadsperiod. Under de senaste åren har banken byggt upp likviditetsreserver och aktivt förlängt den genomsnittliga löptiden på all kapitalmarknadsupplåning för att förlänga överlevnadsperioden.

Kreditbetyg (Rating)

Swedbank har för närvarande kreditbetyg från tre olika kreditvärderingsinstitut, Standard & Poor's, Moody's och Fitch, för att förse skuldinvesterare med en extern genomgång av bankens finansiella situation samt kreditkvalitet. Koncernens program för säkerställda obligationer har kreditbetyg från Moody's och Standard & Poor's.

Vi vill alltid bli bättre!

 Meddela oss om du saknar någon typ av information på denna hemsida.

Aktuellt

15 maj 2017

Swedbank AB, Tier 2 kapital emission

Nominellt belopp 650m EUR

Kupong per år: 1,00%

Löptid: 10,5 år

Likvid datum: 22 maj, 2017

Förfallodatum: 22 nov, 2027

Första återköpsdatum: 22 nov, 2022

ISIN: XS1617859464

26 april 2017

Swedbank Hypotek AB, emission av säkerställd obligation
Nominellt belopp: 1mdkr EUR
Kupong: 0.40% (fast)
Löptid: 7år
Likvid datum: 8 maj, 2017
Förfallodatum: 8 maj, 2024
ISIN: XS1606633912

6 mars 2017

Swedbank AB, emission av senior icke säkerställd obligation, två trancher.

Nominellt belopp: 1mdr USD (fast), 500m USD (rörlig)

Kupong: 2.800% (fast), 3m$L+70bp (rörlig)

Löptid: 5 år

Likvid datum: 14 mars, 2017

Förfallodatum: 14 mars, 2022

Pris: T+80bp (fast), 3m$L+70bp (rörlig)

Rating: AA-/Aa3/AA- (S&P/Moody's/Fitch)

ISIN (fast): XS1577360784, CUSIP 87020PAH0 (eng.)

ISIN (rörlig): XS1577762583, CUSIP 87020PAJ6 (eng.)

26 feb 2017

Swedbank AB, emission av senior icke säkerställd obligation

Nominellt belopp: 750m EUR

Kupong: 0.300%

Löptid: 5 år och 6 månader

Likvid datum: 6 mars, 2017 

Förfallodatum: 6 september, 2022

Pris: MS+18bp

Rating: AA-/Aa3/AA- (S&P/Moody's/Fitch)

ISIN: XS1573958409

9 jan 2017

Swedbank Hypotek AB, emission av säkerställd obligation
Nominellt belopp: 1mdkr EUR
Kupong: 0.125% (fixed)
Löptid: 5½ år
Likviddatum: 16 jan, 2017
Förfallodatum: 18 jul, 2022
ISIN: XS1550140674

9 dec 2016

Swedbank AB, AT1 emission med aktie konvertering
Nominellt belopp: 500mn USD
Kupong: 6,00%
Löptid: Evigt förlagslån med möjlighet att återköpa
Likviddatum: 16 dec 2016
Första möjliga återköpsdatum: 17 mar 2022 (5,25 år)

26 maj 2016

Fitch Ratings uppgraderar Swedbank till AA- (A+) med stabila utsikter

3 december 2015

S&P uppgraderar Swedbank till AA- (A+) med negativa utsikter

De negativa utsikterna reflekterar S&Ps inställning till riskerna i den svenska ekonomin

26 november 2015

Swedbank AB, emission av Senior icke säkerställd obligation

Nominellt belopp: EUR 750m

Löptid: 5Y Fixed med en årlig kupong om 0.625%

Likviddatum: 4 december 2015

Förfallodatum: 4 januari 2021

Pris: MS+83 räntepunkter

Rating: AA-/Aa3/A+ (S&P/Moody's/Fitch)

ISIN:XS1328699878

Arkiv

Stäng Skriv ut