We use cookies to provide you with a better online experience. By visiting our site you accept our use of cookies.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Swedbanks aktier

Folk som jobbar
Swedbank har ett aktieslag, stamaktier även kallade A-aktier. Swedbanks A-aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm på listan för stora bolag. Aktierna berättigar till en röst per aktie. 
  ISIN-koderTicker NASDAQ
OMX
Ticker
Bloomberg
Ticker
Reuters
Ticker
Datastream
A-aktie SE0000242455SWED ASWEDA SSSWEDa.STW: SWED

Sektor

Bank och finans

Tidigare aktieslag

Preferensaktier 

Preferensaktierna emitterades vid nyemissionen 2008. Samtliga utestående preferensaktier omvandlades i april 2013 automatiskt till stamaktier. 

Pressmeddelande om obligatorisk omvandling

C-aktier

C-aktierna emitterades och återköptes i maj 2011 för att hantera bankens åtagande enligt det prestations- och aktiebaserade ersättningsprogrammet för 2010.  I maj 2012 makulerades samtliga utestående C-aktier. 

 

Swedbank aktiekurs

SWED-A0,00 % 200,40 SEK(2018-01-1917:46)

Stäng Skriv ut