We use cookies to provide you with a better online experience. By visiting our site you accept our use of cookies.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Policys och riktlinjer

Vårt hållbarhetsarbete utgår från bankens affär. Med operativt ansvar i affärsområdena, central samordning och tydligt ramverk säkerställer vi hållbarhet som en självklar del av den dagliga verksamheten.

Vi arbetar integrerat med hållbarhet i bankens affärsverksamhet. Respekt för mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption ska prägla vår vardag genom såväl affärsstrategier, kreditprocess, investeringar, inköp som finansiell rådgivning. Arbetet styrs av interna regelverk och internationella riktlinjer.

Swedbank har tagit fram riktlinjer avseende koncernens ansvar och uppförande i sin relation till kunder, medarbetare, ägare, partners, leverantörer och andra intressenter.

Stäng Skriv ut