Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Arbetet med mer jämställda styrelser går framåt

Lunchmöte på en restaurang.
2018-12-14

En viktig del av Swedbank Roburs påverkansarbete är att genom deltagande i börsbolagens valberedningar öka mångfalden, däribland könsfördelningen, i styrelserna. Andelen kvinnor fortsätter att öka i de bolagsstyrelser där Swedbank Robur deltagit i valberedningen.

Swedbank Robur anser att mångfald och en bredd av kompetenser och erfarenheter ligger till grund för välskötta och lönsamma bolag. I vårt valberedningsarbete har frågan om en jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser varit högt upp på agendan under många år och i vår ägarpolicy tydliggörs att bolag ska eftersträva en jämn könsfördelning i styrelserna. Vi har arbetat med frågan systematiskt under flera år och arbetet har bidragit till en jämn könsfördelning av nyvalen i de bolagsstyrelser där vi deltagit i valberedningen samt en ökning av andelen kvinnor i dessa styrelser.

Vi är glada över att vårt arbete i valberedningar för jämställda styrelser uppmärksammas, nu senast av Fair Finance Guide som noterar att där vi deltagit i valberedningarna ligger andelen kvinnor i styrelserna nära 40 procent.

– Jämställdhetsfrågor är något som vi aktivt arbetar med, vilket avspeglas både i vår egen valberedningsorganisation liksom i de valberedningsuppdrag vi har, säger Marianne Nilsson, ansvarig för ägarstyrning på Swedbank Robur.

Vi arbetar med frågan på flera sätt. Det är viktigt med ett strukturerat valberedningsarbete där kompetensbehov identifieras och kravprofiler tas fram. Vi söker brett efter lämpliga kandidater dels genom egna nätverk, som vi kontinuerligt arbetar för att utöka med nya personer, men också med hjälp av rekryteringskonsulter.

Att få fler kvinnor i ledande positioner är också grunden för ett bredare urval för framtida styrelser. Enligt andra AP-fondens kvinnoindex är andelen kvinnor i börsbolagens ledningar nu 23 procent vilket är en förbättring jämfört med tidigare år men fortfarande betydligt lägre än vad som uppnåtts i styrelserna. Detta är ett område som vi anser att bolagens styrelser måste fokusera mer på.

Under 2018 har Swedbank Robur deltagit i valberedningsarbetet inför årsstämmorna i 90 svensknoterade bolag. I de valberedningar där vi deltagit har andelen kvinnor i styrelserna i genomsnitt ökat, och nådde 2018 en andel om 38 procent kvinnor (inklusive vd om bolagsstämmovald ledamot). Det är högre än genomsnittet för börsen som helhet, vilken enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings statistik nådde 34 procents andel. Under den senaste femårsperioden har ökningen för våra valberedningsbolag i genomsnitt varit drygt tre procentenheter per år jämfört med utgångsläget* för respektive år. Den positiva trenden med ökad andel kvinnor i börsbolagens styrelser har skett trots att det under de senaste åren har börsnoterats ett stort antal bolag med en lägre andel kvinnor i styrelserna än genomsnittet i börsbolagen.

– Här skulle vi önska att bolagen förberedde sig bättre inför noteringen, avslutar Marianne Nilsson.

*Referensen till utgångsläget avser att jämförelsen görs för varje enskilt år separat då valberedningsbolagen varierar mellan åren.

Stäng Skriv ut