Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

”Fracking” i fokus när Swedbank Robur besökte oljebolag i Texas

2018-12-18

Den kontroversiella bränsleutvinningsmetoden ”fracking” – hydraulisk spräckning på svenska – har skapat en energirevolution i USA. Metoden gör det möjligt att komma åt naturgas och olja som tidigare har varit så svår att utvinna att det inte har varit lönsamt att producera. Men metoden är också kritiserad för bland annat hög energiåtgång och risker att grundvattnet förorenas.

I området ”the Permian Basin” i västra Texas finns energibolag som sysslar med fracking för att utvinna olja. I slutet av november besökte Råvarufondens förvaltare Göran Villner och hållbarhetsanalytiker Shane Chaplin några av bolagen. Shane berättar om resan till Texas.

Vad var syftet med resan?

– Som aktiva ägare vill vi följa bolagen vi investerar i och föra en dialog och påverka bolagen i hållbar riktning. Vi åkte till Texas för att se fracking på plats och träffa bolagsledningar och diskutera hur de hanterar miljörisker och andra hållbarhetsrisker som fracking innebär.

Hur är inställningen till fracking i Texas?

– I Texas, med den oljetradition som finns där, är det här sättet att utvinna olja inte lika kontroversiellt som i andra delstater i USA. Här är staten ingen stor markägare och enskilda markägare kan tjäna mycket pengar på att sälja mark till oljebolagen. De ekonomiska incitamenten väger därmed ofta mer än miljöaspekter. Området är också glesbefolkat och biomångfalden relativt låg på grund av ökenmiljön.

Hur ser ni på miljöriskerna – vilka bolag är bäst på att hantera dessa?

– Den största miljöpåverkan från fracking är vattenanvändning, effekter på grundvatten, markanvändning och energiintensitet i produktionen. Arbetsmiljö är också en viktig aspekt att ta hänsyn till. Många av bolagen vi besökte har system för att hantera flera av riskerna. Men vi noterade att de globala bolagen ofta är bättre rustade än de lokala aktörerna. Vi planerar att ha en fortsatt dialog med flera av bolagen för att både fördjupa vår kunskap om hållbarhetsaspekterna samt få möjlighet att påverka i positiv riktning.

Var det något som överraskade er under resan?

– Fracking har medfört stora sociala effekter. I området runt staden Midland är det knappt någon som vill arbeta i andra branscher än i oljeindustrin, för där finns pengarna. Det har till exempel blivit svårt att rekrytera människor till vården, till skolan och andra viktiga områden. Nu har visserligen de tio största bolagen gått ihop i ett strategiskt initiativ och satsar pengar för att starta skolor bland annat, så att utveckling ska bli mer hållbar i längden.

Vad får er resa för konsekvenser för innehaven i exempelvis Råvarufonden och Amerikafonden?

– Fältbesök är en viktig del av vår verksamhet. En återkoppling vi fick från flera av företagen vi besökte var att vi är mer fokuserade på hållbarhetsfrågorna än amerikanska förvaltare. Vi är troligen det första svenska fondbolaget som besökt Permian Basin för att träffa bolagen. Det ger oss en unik förståelse för hur de arbetar och en möjlighet att välja de mest hållbara bolagen att investera i utifrån vår policy för ansvarsfulla investeringar.

fracking anläggning
En fracking anläggning tillhörande Diamondback Energy nära Midland.

Bolag vi besökte:
Admiral Permian Resources, Anadarko Petroleum, Apache Energy, Conoco Phillips, Concho Resources, Diamondback Energy, Halliburton, Hi-Crush, Laredo Petroleum, Occidental Petroleum, Oryx Midstream Services, ProPetro, Select Energy Services.

Stäng Skriv ut