Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hållbarhet

Hållbarhet är viktigt för Swedbank Robur och vi har ett stort ansvar att påverka bolag att agera mer hållbart. Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar och ägarpolicyn är basen för arbetet med hållbarhet och bolagsstyrning i våra fonder.

Vårt hållbarhetsfokus

Lunchmöte på restaurang

Vårt hållbarhetsfokus

  • Vi investerar i bolag som vi tycker hanterar sina hållbarhetsrisker på ett bra sätt. Vi tror att de bolag som förstått utmaningarna är de som kommer att nå långsiktig framgång.
  • Vi påverkar företag att utveckla sitt hållbarhetsarbete - genom dialog och aktiv ägarstyrning kan vi driva och påverka bolagens fokus inom hållbarhet.
  • Vi avstår från att investera i bolag som producerar eller handlar med vissa typer av varor eller tjänster.
Lunchmöte på restaurang

Fonder med fördjupat hållbarhetsarbete

Policyn för ansvarsfulla investeringar omfattar alla Swedbank Roburs fonder. I vissa av våra fonder bedrivs ett fördjupat hållbarhetsarbete inom ramen för fondernas investeringsprocess. I Ethicafonderna och Humanfond går hållbarhetsarbetet allra djupast.

Humanfond och Ethica

De aktivt förvaltade Ethicafonderna och Humanfond investerar endast i företag som arbetar aktivt med miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Global Impact

Investera i en bättre värld! Global Impact är en aktiefond som helt fokuserar på att investera i bolag som bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och en bättre värld.

Access - Indexnära fonder

I de indexnära Accessfonderna innebär hållbarhetsarbetet bland annat att fonderna avstår från att investera i vissa bolag ur ett hållbarhetsperspektiv.

Transfer - generationsfonder

De aktivt förvaltade Transferfonderna är anspassade för pensionssparande. Hållbarhetsarbetet innebär bland annat att fonderna avstår investeringar i vissa typer av bolag ur ett hållbarhetsperspektiv.

Stiftelsefonder

De aktivt förvaltade stiftelsefonderna är fonder som placerar i andra fonder, så kallade fond-i-fond. I första hand placerar de i Swedbank Roburs Ethicafonder.

KPA, Talenten, Folksam-LO

Vi har också KPA-fonderna, Talenten och Folksam-LO-fonderna. Dessa fonder har speciella urvalskriterier när det gäller hållbarhet.

Nu har vi Svanenmärkta fonder

Nu har vi Svanenmärkta fonder

Svanen gör det lättare för dig att fatta ett mer hållbart beslut gällande dina besparingar.

Svanenmärkta fonder


Ansvar och påverkan

Ansvar och påverkan

Ansvar och påverkan är vårt nyhetsbrev om ägarstyrning och hållbarhet. Nyhetsbrevet handlar om hur vi arbetar för att påverka bolag i en hållbar riktning och varför.
Tidigare nummer nyhetsbrevet Ansvar och påverkan

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbanks fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

Stäng Skriv ut