We use cookies to provide you with a better online experience. By visiting our site you accept our use of cookies.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Vår historia

Kvinna står i sommarstuga

I april 2006 beslutade årsstämman att koncernen skulle anta det gemensamma namnet Swedbank. Namnbytet skedde legalt den 8 september samma år.

Bankens gemensamma historia sträcker sig tillbaka ända till 1820. Då bildades landets första sparbank i Göteborg efter europeisk förebild.

Sparbanksidén fick snabbt fäste i Sverige och som mest fanns det 498 sparbanker i landet år 1928. Därefter började de att slå sig samman för att bli starkare. När Sparbanken Sverige bildades 1992 valde närmare 90 sparbanker att fortsätta vara fristående banker och i stället samarbeta med Sparbanken Sverige.

Den första jordbrukskassan bildades 1915 i Västerhaninge utanför Stockholm. Jordbrukskassornas syfte var att tillgodose jordbrukets växande kapitalbehov. 1992 ombildades Föreningsbankerna till ett sammanhållet bankaktiebolag. Då fanns det drygt 350 lokala Föreningsbanker.

1997 gick Sparbanken Sverige och Föreningsbanken samman och bildade Föreningssparbanken.

Nästa steg i bankens utveckling togs i början av 2005 då banken förvärvade Hansabank som bedriver rörelse i de baltiska länderna..

Swedbanks utveckling

Ek i solljus

Bankens historia i korthet

En kortfattad presentation av Swedbank-koncernens historia.

Gammal Swedbank - sparbanken logga

Från sparbanker till Swedbank

Sveriges första sparbank grundades i Göteborg år 1820. Idag är vi en internationell koncern som erbjuder bankservice till både privatpersoner och företag.

Tidslinjen

Förflytta dig bakåt i tiden och följ med i Swedbanks historia.

 

Filmen om Swedbanks historia

Swedbanks historia är ganska brokig, men filosofin är enkel:
Ekonomisk utveckling handlar inte om pengar, det handlar om människor.

 

Stäng Skriv ut