Som försäkringsbolag kan vi påverka i en positiv riktning genom att skapa förutsättningar för våra försäkringstagare att göra hållbara val. Därför fokuserar vi på att öka kunskapen om hur vi redovisar hållbarhet i våra investeringsbeslut samt vår strävan efter att erbjuda hållbara fonder som försäkringstagarna kan välja mellan när de fattar egna investeringsbeslut.

Vi har åtagit oss att stödja både Parisavtalet avseende klimatförändringar och FN:s globala hållbarhetsmål. Dessa åtaganden är vägledande för vårt arbete och vår inverkan mot 2030 och därefter.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete