Internationella överenskommelser och åtaganden

FN Global Compact

Swedbank har undertecknat FN:s initiativ Global Compact, som förespråkar att företag tar ansvar för miljö och sociala frågor. Global Compact består av tio riktlinjer som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption.

FN Environmental Program for the Financial Sector

Koncernen stödjer FN:s miljöprogram för den finansiella sektorn, United Nations Environmental Program (UNEP FI).

FN Framework on Business and Human Rights
Swedbank baserar sitt arbete med mänskliga rättigheter på dessa vägledande principer.

FN Principles for Responsible Banking 

Swedbank undertecknade 2019 FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet och blev därmed en av de banker som grundlade dessa (UNEP FI).

FN Principles for Responsible Investments

Swedbank Robur undertecknade FN:s regler för ansvarsfulla investeringar (PRI) 2009.

FN Women’s Empowerment Principles
Swedbank signerade under hösten 2019 principerna för kvinnors egenmakt som omfattar 7 principer med syfte att anpassa finanssektorn till FN:s mål för hållbar utveckling.

European Savings Banks Group & World Savings Banks Institute
Vidare samarbetar Swedbank med övriga sparbanker i Europa och världen genom medlemskap i European Savings Banks Group (ESBG) samt World Savings Banks Institute (WSBI). Dessa båda organisationer bedriver olika samhällsprojekt, såväl i Europa som i övriga världen.

ISO 14001

År 2003 blev Swedbank den första nordiska börsnoterade bank vars svenska verksamhet miljöcertifierades enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001.

ICC's Business Charter for Sustainable Development

Swedbank stödjer Internationella Handelskammarens riktlinjer för hållbar utveckling, vilka består av sexton riktlinjer for miljöledning.

Ekvatorprinciperna

Swedbank följer Ekvatorprinciperna sedan 28 oktober 2019. 

Science based targets initiative 

Swedbank signerade 2018 och har genom detta initiativ åtagit sig att besluta om klimatmål som är i linje med Parisavtalet.   

Net-Zero Banking Alliance (NZBA) 

Swedbank gick med i NZBA 2021 och förbinder sig därmed att anpassa utsläpp från den egna verksamheten samt utsläpp relaterade till sina utlånings- och investeringsportföljer i enlighet med vägen till netto-nollutsläpp år 2050 eller tidigare.

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures

Swedbank stödjer Task Force on Climate-Related Financial Disclosures och initierade ett internt projekt för implementering 2018.