Hoppa till textinnehållet

Aktieägare

Informationen om Swedbanks största aktieägare uppdateras varje månad.

Källor: Modular Finance AB, Euroclear. 31 augusti 2020.

De 10 största aktieägarna
A-aktier Innehav %
Sparbanksgruppen* 124 870 051 11,03
Folksam 79 577 601 7,03
Norges Bank
53 630 266 4,74
Alecta Pensionsförsäkring  51 565 268
4,56
AMF Försäkring & Fonder 49 159 815 4,34
Swedbank Robur Fonder 47 260 275
4,17
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanksgruppen 39 565 814 3,50
Vanguard 31 823 157 2,81
BlackRock 29 080 100
2,57
SEB Fonder 19 825 127 1,75
10 största ägarna 526 357 474 46,50
Totalt 1 132 005 722
 
Antal aktieägare   367 604

* Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbankernas Ägareförening

Källor: Modular Finance AB, Euroclear