Hoppa till textinnehållet

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet har sedan 1990 utvecklats enligt följande.

Aktiekapitalets utveckling (Uppdaterat: 2021-10-21)
År Transaktion Nom. värde/ aktie Tillkommande/återköpta aktier Totalt antal utfärd. aktier

Aktie

kapital mkr

      SWED A SWED PREF SWED C SWED A SWED PREF SWED C  
2013 Omvandling av
preferensaktier till
A-aktier (mars)
22 6 944 758 - 6 944 758   958 094 574
173 911 148   24 904
Obligatorisk omvandling av
preferensaktier till
A-aktier
22 173 911 148 -173 911 148   1 132 005 722     24 904
2012 Omvandling av
preferensaktier till
A-aktier (mars)
21 1 595 660 -1 595 660   966 785 777 192 804 400 1 500 000 23 772
Makulering av
återköpta aktier
21 -24 168 814 - 3 415 641 - 1 500 000 942 616 963 189 388 759   23 772
Fondemission 22       942 616 963 189 388 759   24 904
Omvandling av
preferensaktier till
A-aktier (sept)
22 8 532 853 - 8 532 853   951 149 816 180 855 906   24 904
2011 Omvandling av
preferensaktier till
A-aktier (mars)
21 2 553 -2 553   952 325 992 207 264 185   24 351
Nyemission 21     1 500 000 952 325 992 207 264 185 1 500 000 24 383
Omvandling av
preferensaktier till
A-aktier (sept)
21 12 864 125 -12 864 125   965 190 117 194 400 060 1 500 000 24 383
2010 Omvandling av
preferensaktier till
A-aktier (mars)
21 12 362 751 -12 362 751   952 316 334 207 273 843   24 351
Omvandling av
preferensaktier till
A-aktier (sept)
21 7 105 -7 105   952 323 439 207 266 738   24 351
2009 Omvandling av
preferensaktier till A-aktier
21 38 050 112 -38 050 112   553 423 524 219 636 594   16 234
Nyemission 21 386 530 059     939 953 583 219 636 594   24 351
2008 Nyemission 21   257 686 706   515 373 412 257 686 706   16 234
2006 Makulering av
återköpta aktier
20       515 373 412     10 307
Fondemission 21       515 373 412     10 823
2005 Nyemission 20 2 502 100     515 373 412     10 606
2004 Återköp av
egna aktier
20 -14 937 531     512 871 312     10 556
1999 Fondemission 1:2 20 175 936 281     527 808 843     10 556
1997 Nyemission 20 72 717 269     350 897 971     7 018
Nyemission 20 974 591     351 872 562     7 038
1995 Nyemission/
nedsättning
10 -261 819 298     278 180 702     2 782
Fondemission 20 0     278 180 702     5 564
1994 Nyemission 10 38 000 000     540 000 000     5 400
1993 Split 10:1 10 451 800 000     502 000 000     5 020
1992 Split 5:1 100 32 160 000     40 200 000     4 020
Nyemission 100 10 000 000     50 200 000     5 020
1991 Nyemission 500 960 000     6 840 000     3 420
  Nyemission 500 1 200 000     8 040 000     4 020
1990 Nyemission 500 1 000 000     5 880 000     2 940
          4 880 000     2 440