Hoppa till textinnehållet

Konsensusprognoser

Konsensus baseras på vinstprognoser från aktieanalytiker som följer Swedbank.

Estimaten uppdateras innan och efter publicering av Swedbanks delårsrapport.

Consensus 2021-10-13

Estimates (SEKm) 2021 Q3 2021 2022 2023
  Average

Median

Average

Median

Average

Median

Average

Median

Net interest income / Räntenetto 6 548 6 538 26 253 26 252 26 700 26 741 27 395 27 532
Net commission income / Provisionsnetto 3 630 3 628 14 345 14 382 14 902 14 977 15 371 15 444
Net gains & losses on financial items / Nettoresultat finansiella poster 542 547 2 363 2 363 2 364 2 381 2 424 2 428
Other income / Övriga intäkter 902 895 3 650 3 653 3 675 3 668 3 743 3 762
Total income / Summa intäkter 11 621 11 617 46 611 46 581 47 641 47 680 48 933 48 993
Total Expenses / Summa kostnader  -5 168 -5 147 -20 847
-20 836 -21 031 -20 944 -20 864 -20 787

Of which staff costs / Varav personalkostnader

-3 069 -3 095 -12 382 -12 555 -12 480 -12  536 -12 516 -12 695
Profit before impairment / Resultat före kreditförluster och nedskrivningar 6 454 6 499 25 764 25 780 26 610 26 677 28 069 28 092
Credit impairment / Kreditförluster -247 -253 -878 -807 -1 422 -1 554 -1 658 -1 632
Profit before tax / Resultat före skatt 6 207 6 241 24 858 24 920 25 184 25 142 26 408 26 423
Tax expense / Skatt -1 250 -1 261 -4 936 -4 947 -5 024 -4 995 -5 253 -5 262
Profit for the period (loss) / Periodens resultat 4 956 5 029 19 922 20 003 20 160 20 121 21 154 21 180
EPS (SEK) / Resultat per aktie (kr) 4.42 4.48 17.78 17.84 17.99 17.93 18.88 18.91
DPS (SEK) / Utdelning per aktie (kr) - - 12.50 12.36 9.13 8.98 9.77 9.48
Return on Equity (%) / Räntabilitet på eget kapital (%) 12.4 12.5 12.6 12.7 12.1 12.1 12.0 12.0
Common Equity Tier 1 capital ratio (%) / Kärnprimärkapitalrelation (%) 18.6 18.6 18.5 18.6 19.0 19.1 19.7 19.8

Baserad på prognoser från följande analytiker:
ABG Sundal Collier, Arctic, Autonomous, Bank of America, Barclays, Berenberg, Carnegie, Citi, Credit Suisse, Danske Bank, Deutsche Bank, DNB, Exane BNP, Goldman Sachs, Handelsbanken, JP Morgan, KBW, Kepler Cheuvreux, Mediobanca, Morgan Stanley, Nordea, Pareto Securities, Redburn, SEB, Société General, UBS


Fotnot:
För att öka jämförbarheten har antaganden om eventuella ytterligare bötesbelopp samt bankskatt exkluderats i sammanställningen