Hoppa till textinnehållet

Konsensusprognoser

Konsensus baseras på vinstprognoser från aktieanalytiker som följer Swedbank.

Estimaten uppdateras innan och efter publicering av Swedbanks delårsrappport.

Consensus 2020-05-14

Estimates (SEKm) 2020 Q2 2020 2021 2022
Net interest income/Räntenetto 6 693 26 730 26 955 27 370
Net commission income/Provisionsnetto 3 017 12 586 12 856 13 294
Net gains/losses on financial items/Nettoresultat finansiella poster 500 1 482 2 083 2 138
Other income/Övriga intäkter 749 3 135 3 334 3 391
Total income/Summa intäkter 10 975 43 825 45 128 46 089
Total Expenses/Summa kostnader  -5 380 -25 524 -20 867 -20 767
of which/varav:        
    Staff costs/Personalkostnader -2 902 -11 828 -11 762 -11 890
    Administrative fine/Sanktionsavgift - -4 000 - -
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 5 595 18 301 24 261 25 322
Loan losses/Kreditförluster -1 448 -5 935 -3 276 -2 479
Operating profit/ Rörelseresultat 4 143 12 353 20 973 22 830
Tax expense/Skatt -834 -3 249 -4 297 -4 622
Net attributable profit (loss)/Periodens resultat 3 307 9 097 16 668 18 200
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 2.96 8.67 14.99 16.26
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) - 3.84 7.74 8.81
Common Equity Tier 1 ratio (%) / Kärnprimärkapitalrelation (%) 16.2 16.8 17.6 18.2

Baserad på prognoser från följande analytiker:
ABG Sundal Collier, Arctic, Danske Bank, Deutsche Bank, DNB, Handelsbanken, JP Morgan, KBW, Kepler Cheuvreux, Mediobanca, Morgan Stanley, Nordea, Redburn, Société General, UBS


Fotnoter:

  • Bötesbeloppet på SEK 4 miljarder är icke avdragsgillt 
  • För att öka jämförbarheten har antaganden gällande ytterligare bötesbelopp exkluderats i sammanställningen