Hoppa till textinnehållet

Konsensusprognoser

Konsensus baseras på vinstprognoser från aktieanalytiker som följer Swedbank.

Estimaten uppdateras innan och efter publicering av Swedbanks delårsrapport.

Consensus 2020-09-04

Estimates (SEKm) 2020 Q3 2020 2021 2022
  Average

Median

Average

Median

Average

Median

Average

Median

Net interest income / Räntenetto 6 840 6 845 27 239 27 315 27 578 27 604 28 089 28 187
Net commission income / Provisionsnetto 3 134 3 121 12 601 12 546 13 077 13 080 13 464 13 507
Net gains/losses on financial items / Nettoresultat finansiella poster 582 548 2 177 2 156 2 239 2 200 2 294 2 222
Other income / Övriga intäkter 785 803 3 140 3 143 3 314 3 286 3 382 3 355
Total income / Summa intäkter 11 371 11 347 45 157 45 321 46 177 46 303 47 206 47 303
Total Expenses / Summa kostnader  -5 323 -5 331 -25 333
-25 417 -20 637 -20 680 -20 528 -20 578
of which / varav:  

Staff costs / Personalkostnader

-2 902 -2 906 -11 530 -11 557 -11 655 -11 698 -11 763 -11 876

Administrative fine / Sanktionsavgift

- - -4 000 -4 000 - - - -
Profit before loan losses / Resultat före kreditförluster 6 049 5 978 19 824 19 859 25 540 25 492 26 678 26 744
Loan losses / Kreditförluster -1 047 -909 -5 409 -4 951 -3 170 -2 980 -2 387 -2 369
Operating profit / Rörelseresultat 4 997 5 220 14 406 15 043 22 361 22 460 24 281 24 400
Tax expense / Skatt -982 -1 077 -3 587 -3 669 -4 552 -4 505 -4 901 -4 903
Net attributable profit (loss) / Periodens resultat 4 014 4 116 10 820 11 305 17 802 17 858 19 373 19 453
EPS (SEK) / Resultat per aktie (kr) 3.58 3.70 9.65 10.00 15.88 15.94 17.29 17.30
DPS Common (SEK) / Utdelning per A-aktie (kr) - - 4.43 4.91 8.06 8.10 8.79 8.62
Return on Equity (%) / Räntabilitet på eget kapital (%) 11.0 11.4 8.4 8.1 11.6 11.6 11.8 11.9
Common Equity Tier 1 ratio (%) / Kärnprimärkapitalrelation (%) 16.5 16.6 17.2 17.0 17.8 17.7 18.4 18.5

Baserad på prognoser från följande analytiker:
ABG Sundal Collier, Arctic, Autonomous, Berenberg, Carnegie, Citi, Danske Bank, Deutsche Bank, DNB, Exane BNP, Handelsbanken, JP Morgan, KBW, Kepler Cheuvreux, Mediobanca, Morgan Stanley, Nordea, Redburn, SEB, Société General, UBS


Fotnoter:

  • Bötesbeloppet på SEK 4 miljarder är icke skattemässigt avdragsgillt 
  • För att öka jämförbarheten har antaganden om ytterligare bötesbelopp exkluderats i sammanställningen