Hoppa till textinnehållet

Konsensusprognoser

Konsensus baseras på vinstprognoser från aktieanalytiker som följer Swedbank.

Estimaten uppdateras innan och efter publicering av Swedbanks delårsrapport.

Consensus 2021-05-21

Estimates (SEKm) 2021 Q2 2021 2022 2023
  Average

Median

Average

Median

Average

Median

Average

Median

Net interest income / Räntenetto 6 550 6 561 26 320 26 358 26 764 26 858 27 408 27 599
Net commission income / Provisionsnetto 3 361 3 362 13 709 13 680 14 194 14 094 14 629 14 562
Net gains/losses on financial items / Nettoresultat finansiella poster 593 601 2 370 2 374 2 395 2 400 2 437 2 448
Other income / Övriga intäkter 878 876 3 536 3 505 3 590 3 560 3 661 3 622
Total income / Summa intäkter 11 381 11 380 45 935 45 909 46 941 46 854 48 134 48 118
Total Expenses / Summa kostnader  -5 136 -5 143 -20 903
-20 955 -20 953 -20 960 -20 834 -20 850

Of wich staff costs / Varav personalkostnader

-3 039 -3 037 -12 258 -12 464 -12 387 -12  688 -12 437 -12 735
Profit before loan losses / Resultat före kreditförluster 6 245 6 159 25 032 24 983 25 988 26 019 27 300 27 057
Loan losses / Kreditförluster -510 -494 -1 910 -1 924 -1 878 -1 900 -1 855 -1 772
Operating profit / Rörelseresultat 5 736 5 764 23 121 23 026 24 110 24 015 25 445 25 370
Tax expense / Skatt -1 167 -1 168 -4 698 -4 715 -4 896 -4 858 -5 162 -5 139
Net attributable profit (loss) / Periodens resultat 4 569 4 536 18 424 18 373 19 215 19 185 20 283 20 184
EPS (SEK) / Resultat per aktie (kr) 4.08 4.05 16.44 16.40 17.11 17.08 18.09 18.04
DPS Common (SEK) / Utdelning per A-aktie (kr) - - 11.44 9.00 9.14 8.60 9.44 9.20
Return on Equity (%) / Räntabilitet på eget kapital (%) 11.8 11.8 11.7 11.7 11.6 11.6 11.7 11.7
Common Equity Tier 1 ratio (%) / Kärnprimärkapitalrelation (%) 18.1 18.1 18.3 18.3 18.7 18.7 19.5 19.5

Baserad på prognoser från följande analytiker:
ABG Sundal Collier, Arctic, Autonomous, Bank of America, Barclays, Berenberg, Carnegie, Citi, Credit Suisse, Danske Bank, Deutsche Bank, DNB, Exane BNP, Goldman Sachs, Handelsbanken, JP Morgan, KBW, Kepler Cheuvreux, Mediobanca, Morgan Stanley, Nordea, Redburn, SEB, Société General, UBS


Fotnot:
För att öka jämförbarheten har antaganden om eventuella ytterligare bötesbelopp exkluderats i sammanställningen