Hoppa till textinnehållet

Utdelning

Swedbanks styrelse, i enlighet med bankens utdelningspolicy, har möjlighet att föreslå att 50 procent av årets vinst delas ut till aktieägarna. Utdelningen fastställs årligen med hänsyn till bankens kapitalmål och utsikterna för lönsam tillväxt på hemmamarknaderna.

Utdelningsdata 2020 2019 2018 2017 2016
Kontantutdelning per stamaktie, kr 2,90 4,35 14,20 13,00 13,20
Utdelningsgrad, % 25³ 25² 75 75 75
Utdelningstillväxt, stamaktie, % -33 -69 9 -2 23
Direktavkastning, stamaktie, procent* 2,0 3,1 7,2 6,6 6,0

¹Styrelsens förslag.
²Styrelsens förslag sedan 2021-01-18.
³Styrelsens förslag sedan 2021-02-01.
* Exklusive utdelning av aktier.

Utdelningsperiod Sista handelsdag med rätt till utdelning Avstämningsdag Utbetalning
2020 25 mars 2021 29 mars 2021 1 april 2021
2019 15 februari 2021 17 februari 2021 22 februari 2021
2018 28 mars 19 1 april 2019 4 april 2019
2017 22 mars 2018 26 mars 2018 29 mars 2018
2016
30 mars 2017 3 april 2017 6 april 2017