Hoppa till textinnehållet

Utdelning aktier - aktieutdelning

Vår utdelningspolicy är att dela ut 50 procent av årsvinsten till aktieägarna. Utdelningen föreslås av bankens styrelse och beslutas av stämman med hänsyn till bankens kapitalmål och tillväxtutsikter. 

Data för aktieutdelning - utdelningsdata
  2020 2019 2018 2017 2016
Utdelningsgrad, % 25³ 25² 75 75 75
Utdelningstillväxt, stamaktie, % -33 -69 9 -2 23
Direktavkastning, stamaktie, procent* 2,0 3,1 7,2 6,6 6,0

¹Styrelsens förslag.
²Styrelsens förslag sedan 2021-01-18.
³Styrelsens förslag sedan 2021-02-01.
* Exklusive utdelning av aktier.

Utdelning aktier - period
 

Sista handelsdag med

rätt till utdelning

Avstämningsdag Utbetalning
2020 25 mars 2021 29 mars 2021 1 april 2021
2019 15 februari 2021 17 februari 2021 22 februari 2021
2018 28 mars 19 1 april 2019 4 april 2019
2017 22 mars 2018 26 mars 2018 29 mars 2018
2016
30 mars 2017 3 april 2017 6 april 2017