Hoppa till textinnehållet

Utdelning

Swedbanks utdelning ska motsvara 50 procent av årets vinst hänförligt till aktieägarna. Utdelningen fastställs årligen med hänsyn till bankens kapitalmål och utsikterna för lönsam tillväxt på hemmamarknaderna.

Utdelningsdata 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Kontantutdelning per stamaktie, kr 8,80¹ 14,20 13,00 13,20 10,70 11,35 10,10 9,90 5,30 2,10 0,00 0,00
Kontantutdelning per preferensaktie, kr               9,90 5,30 4,80 0,00 0,00
Utdelningsgrad, % 50 75 75 75 75 75 75 75 50 40 0 0
Utdelningstillväxt, stamaktie, % -38 9 -2 23 -6 12 2 87 152 e.t. 0 0
Direktavkastning, stamaktie, procent* 6,3 7,2 6,6 6,0 5,7 5,8 5,6 7,8 5,9 2,2 0,0 0,0
Direktavkastning, preferensaktie, procent*               7,8 5,9 5,0
0,0 0,0

¹Styrelsens förslag.
* Exklusive utdelning av aktier.

Utdelningsperiod Sista handelsdag med rätt till utdelning Avstämningsdag Utbetalning
2019 Uppdateras senare Uppdateras senare Uppdateras senare
2018 28 mars 19 1 april 2019 4 april 2019
2017 22 mars 2018 26 mars 2018 29 mars 2018
2016
30 mars 2017 3 april 2017 6 april 2017
2015
5 april 2016 7 april 2016 12 april 2016