Hoppa till textinnehållet

Finansiella mål

Sammantaget bidrar våra mål till långsiktigt värdeskapande. Högt kundvärde är en förutsättning för hållbar lönsamhet. Vårt fokus på kostnadseffektivitet ger oss det investeringsutrymme som krävs för att vi ska kunna vara en attraktiv bank även i framtiden.

Räntabilitet

  • Räntabilitet på eget kapital ska uppgå till minst 15 procent.
  • För helåret 2020 var räntabiliteten (exkl. sanktionsavgift) 11,4 procent för total verksamhet.

Räntabilitet på eget kapital

  Kv3 21 Kv2 21 Kv1 21 Kv4 20 Kv3 20
% 13,6 14,2 12,8 11,8 14,3

Kostnadseffektivitet

  • Swedbank ska vara ledande på kostnadseffektivitet.
  • Swedbanks K/I-tal för 2020 (exkl. sanktionsavgift) var 0,45 procent.

Swedbanks K/I-tal

  Kv3 21 Kv2 21 Kv1 21 Kv4 20 Kv3 20
% 0,42 0,42 0,44 0,47 0,41

Kapitalisering

  • Swedbanks kärnprimärkapitalrelation ska överstiga Finansinspektionens krav med 1–3 procentenheter.
  • Vid årets slut 2020 var Swedbanks kärnprimärkapitalrelation 17,5 procent.

Kärnprimärkapitalrelation

  Kv3 21 Kv2 21 Kv1 21 Kv4 20 Kv3 20
% 18,5 18,5 18,0 17,5 16,8