Hoppa till textinnehållet

Finansiella mål

Sammantaget bidrar våra mål till långsiktigt värdeskapande. Högt kundvärde är en förutsättning för hållbar lönsamhet. Vårt fokus på kostnadseffektivitet ger oss det investeringsutrymme som krävs för att vi ska kunna vara en attraktiv bank även i framtiden.

Räntabilitet

  • Räntabiliteten på eget kapital ska uppgå till minst 15 procent.

För helåret 2018 var räntabiliteten 16.1 procent för total verksamhet.

Räntabilitet på eget kapital

  Kv1 19 Kv4 18 Kv3 18
Kv2 18
Kv1 18
% 15.5 13.5 16.9 19.2
15.4

Kostnadseffektivitet

  • Swedbank ska vara ledande på kostnadseffektivitet.

Swedbanks K/I-tal för 2018 var 0.38 procent.

Swedbanks K/I-tal

  Kv1 19 Kv4 18 Kv3 18
Kv2 18
Kv1 18
% 0.40 0.41 0.36
0.36
0.39

Kapitalisering

  • På grund av fortsatt osäkerhet kring framtida regleringar har Swedbanks styrelse inte fastställt ett kapitalmål.

Vid årets slut 2018 var Swedbanks kärnprimärkapitalrelation 16.3 procent.

Kärnprimärkapitalrelation

  Kv1 19 Kv4 18 Kv3 18
Kv2 18
Kv1 18
% 15.9 16.3 24.3
23.6
24.8