Sparias försäkringsverksamhet bedrivs främst i Sverige och de materiella riskerna finns i Sverige. Verksamheten påverkas av Swedbanks behov av försäkringsskydd och de risker Swedbank behöver försäkra. Sparias verksamhet utvecklas i linje med Swedbanks behov av försäkringar.