Hoppa till textinnehållet

Skuldemissioner

Group Treasury är ansvariga för att hantera all upplåning och likviditet för Swedbank koncernen. Utgångspunkten för upplåningsplanen är förfallostrukturen på befintlig upplåning och utlåningstillväxten. Säkerställda obligationer tillsammans med inlåning är bankens främsta finansieringskällor.