Hoppa till textinnehållet

Skuldemissioner

Mer än hälften av bankens utlåning består av lån till svenska bostäder, som främst är finansierade med säkerställda obligationer. Detta innebär att det strukturella behovet av senior icke säkerställd upplåning är begränsat.

Säkerställda obligationer

Senior icke säkerställd skuld

Senior efterställd skuld

Efterställda skulder