Hoppa till textinnehållet

Swedbank Försäkring

Vi är ett helägt dotterbolag till Swedbank som erbjuder pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar och person/riskförsäkringar för både privatkunder och företag. 

Våra försäkringar

Vi erbjuder pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar och person/riskförsäkringar för både privatkunder och företag. Genom Swedbanks och sparbankernas kontorsnät har vi en stark lokal förankring i hela Sverige.

Meeting in a workplace

Swedbank Försäkring och hållbarhet

Vi arbetar för en hållbar utveckling av samhälle och miljö, för att höja graden av hållbarhet både utifrån kunderbjudandet och bolagets interna arbete.

A female farmer tending to the pigs

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter och information om styrelse och ledning.