Tillsammans med Swedbank är Swedbank Försäkring en av de ledande aktörerna inom kollektivavtalad tjänstepension, med erbjudanden om tjänstepensionsförsäkring inom de större avtalsområdena på svensk arbetsmarknad. Sedan ett antal år tillbaka är även tjänstepensionsförsäkring för företag ett växande produktområde.

Med ett förvaltat kapital på mer än 170 miljarder kronor är företaget en stor försäkringsaktör i Sverige. Antalet försäkringsavtal uppgår till cirka två miljoner varav 1,3 miljoner inom sparande.

Bolaget har 130 anställda och VD är Johanna Okasmaa-Nilsson.

Swedbank Försäkring grundades 1990. Bolaget har tidigare varit en del av Swedbank Robur, men är sedan 1 januari 2010 ett helägt dotterbolag i Swedbank.