Vi ger de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid. Vårt syfte grundar sig i vår 200-åriga historia där vi sedan Sparbanksrörelsens start har trott på alla människors möjlighet att förbättra sin finansiella situation.

Denna idé kvarstår och är central för vårt syfte än idag. Genom att vi varje dag erbjuder relevant rådgivning, service och produkter till våra många kunder på våra hemmamarknader tror vi att Swedbank kan ha en positiv påverkan på deras liv och på samhället. Under 2020 har vi sett över vår vision, vårt kundlöfte, våra värderingar, samt vår gemensamma grund.