Hoppa till textinnehållet

Skuldinvesterare

Leende affärskvinnan med orange blus talar i mobil

Group Treasury har det övergripande ansvaret för hantering av likviditet inom det mandat som är beslutat av bankens styrelse och VD.

Likviditet

Swedbank hanterar sin likviditet för att även kunna klara perioder av oro på kapitalmarknaden då tillgången på likviditet är begränsad. Metoden för att mäta denna period kallas internt för överlevnadsperiod. Under de senaste åren har banken byggt upp likviditetsreserver och aktivt förlängt den genomsnittliga löptiden på all kapitalmarknadsupplåning för att förlänga överlevnadsperioden.

Kreditbetyg (rating)

Swedbank har för närvarande kreditbetyg från tre olika kreditvärderingsinstitut, Standard & Poor's, Moody's och Fitch, för att förse skuldinvesterare med en extern genomgång av bankens finansiella situation samt kreditkvalitet. Koncernens program för säkerställda obligationer har kreditbetyg från Moody's och Standard & Poor's.

Kreditbetyg

Aktuellt