Sektor för aktien

Bank och finans

Tidigare aktieslag

Preferensaktier

Preferensaktierna emitterades vid nyemissionen 2008. Samtliga utestående preferensaktier omvandlades i april 2013 automatiskt till stamaktier.

C-aktier

C-aktierna emitterades och återköptes i maj 2011 för att hantera bankens åtagande enligt det prestations- och aktiebaserade ersättningsprogrammet för 2010. I maj 2012 makulerades samtliga utestående C-aktier.